W dniu 23 stycznia 1960 roku na Walnym Zgromadzeniu członków koła  łowieckiego w Mieszkowicach uchwalono  i podpisano Statut koła. Kołu nadano  nową nazwę: Koło Łowieckie „HUBERTUS” Mieszkowice. Wybrano wtedy zarząd w składzie:

 Prezes - Marian Ratajczak

 Łowczy - Stanisław Obarzanowski 

 Sekretarz - Eugeniusz Mazur

 Skarbnik - Marian Wojnarowski

 Z-ca prezesa - Antoni Lutyński

 oraz  Komisję   Rewizyjną w składzie:

 Przewodniczący - Andrzej Kierznowski

 Członek - Bogdan Sudnik

 Członek - Bronisław Jabłoński

 

Liczba myśliwych wzrosła  w 1960 roku do dwudziestu czterech.

 

W dniu 11 lutego 1960 roku na Prezydium Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Szczecinie zatwierdzono Statut koła podpisany przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Łowieckiej kol. Józefa Gąsowskiego.

 

3 maja 1960 roku wpisano nasze koło pod pozycją 3 w Powiatowej Radzie Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Chojnie z siedzibą w Dębnie.

 

W latach 1972/73 prezesem koła był kol. Bogusław Kaczorowski a łowczym kol. Marian Ratajczak. W 1973 r. przyjęto w poczet członków koła pioniera i seniora szczecińskiego łowiectwa kol. Wiesława Czyżewskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Łysogórki Stare a później Mieszkowice. Powiatowy model łowiectwa trwał do 30.07.1975 roku, kiedy to weszło w życie zarządzenie Nr 1/75/76 niosące zmianę struktury organizacyjnej PZŁ i likwidację PRŁ.

 

Do 1982 roku K.Ł. HUBERTUS gospodarowało tylko na jednym obwodzie (dzisiejszy obw. 288) o pow. 3700 ha (2400 ha lasu, 1240 ha pola i 60 ha wody).  W 1982 roku koło pozyskało nowy obwód łowiecki (dzisiejszy obw. 284), który dawniej był Ośrodkiem Hodowlanym Zwierzyny Łownej przy KPGR Witnica.

 

4 kwietnia 1982 roku część myśliwych z K.Ł. KNIEJA Witnica przeszła do naszego koła jako członkowie macierzyści. Byli to koledzy: Tadeusz Kurpiel, Józef Dąbski, Henryk Szwechłowicz, Edward Korzeniowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Zygmunt Kula i Zygmunt Zgrzywa. Terytorium obu obwodów wzrosło do ok. 12000 ha a liczba członków koła wynosiła 43 myśliwych macierzystych, 1 niemacierzysty i 2 starzystów. W następnych latach liczba członków wzrastała i na 60 – lecie koło liczyło 55 myśliwych, a na 70-lecie 59 myśliwych.

 

Opis ze zdjęcia: "Zdjęcie zrobione z całym naszym Kołem Łowieckim", Mieszkowice 1.VII.1955

Po kilku latach (na początku lat pięćdziesiątych) umowy dzierżawne połączono i zawiązano koło łowieckie, któremu nadano nazwę „Koło Łowieckie w Mieszkowicach pow. Chojna”.  Do tych  kolegów, którzy są założycielami koła dołączyli następni: Władysław Bogucki, Marian Wojnarowski, Stanisław Obarzanowski i inni. Do końca lat  pięćdziesiątych liczba  członków wzrosła do 14-u. Koło gospodarowało na jednym obwodzie o powierzchni  3700 ha.

Marian Ratajczak i Marian Kołaczyk

(zdjęcie zrobione przy domu M. Ratajczaka)

Historia koła

Ignacy Łuszczyk i Marian Kołaczyk

(zdjęcie zrobione w Błeszynie)

Początki historii powstania naszego koła  nie są dobrze udokumentowane. Jednym z najdłużej żyjących członków założycieli koła był kol. Antoni Lutyński. Z jego relacji wynika, że na przełomie lat 1946/47 kilku entuzjastów łowiectwa zaczęło się starać o tereny łowieckie. Istniało kilka rejonów obszarowo odpowiadających ówczesnym Gromadzkim Radom Narodowym, które zostały wydzierżawione myśliwym. I tak : GRN - Kłosów dzierżawił kol. Marian Ratajczak,  GRN - Bielin kol. Antoni Lutyński a GRN - Mieszkowice kol. Józef Żmuda.

Kalendarz myśliwski


 

© 2018 K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. All rights reserved.