O nas

Sztandar Koła Łowieckiego HUBERTUS Mieszkowice

Koło Łowieckie HUBERTUS w Mieszkowicach jest dzierżawcą dwóch obwodów łowieckich nr 284 i 288 na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice.

 

Obwód 284 zajmuje powierzchnię 7291,54 ha w tym powierzchnia gruntów leśnych 2544,81 ha, natomiast powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo Łowieckie wynosi 6897,15 ha.

 

Obwód 288 zajmuje powierzchnię 5354,33 ha w tym powierzchnia gruntów leśnych 2758,65 ha, a powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo Łowieckie wynosi 5094,13 ha.

 

Obecnie w naszym kole jest 52 członków macierzystych, 3 członków niemacierzystych  oraz 7 stażystów.

 

Na dzierżawionych przez nas obwodach w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej posiadamy 18 paśników, 140 lizawek, 157 ambon oraz 2,4 km pasów zaporowych i 9,4 ha poletek stanowiących żer dla zwierzyny na pniu.

Rocznie pozyskujemy około 600 sztuk zwierzyny grubej w tym jelenie, daniele, sarny i dziki oraz około 800 sztuk zwierzyny drobnej: lisy, jenoty, borsuki, kuny, piżmaki, bażanty, gęsi i kaczki.

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu komercyjnych polowań dla myśliwych zagranicznych. W każdym sezonie przeprowadzamy 3 - 4 polowania na sarny rogacze, 1 – 2 polowania na jelenie byki podczas rykowiska i 3 – 4 jesienno – zimowe polowania pędzone.

 

Podczas obchodów 50-lecia koła został ufundowany sztandar, a podczas obchodów 55-lecia nasze koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Kalendarz myśliwski


 

© 2018 K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. All rights reserved.